تاریخ ثبت نام تیم ها


Example image

با سلام .
تاریخ ثبت نام تیم ها برای جشنواره بازی های فکری بدین صورت است :

شروع ثبت نام : 12 الی 30 بهمن

توجه : تیم هایی که از تاریخ 12 تا 22 بهمن ثبت نام کنند ، شامل 10 درصد تخفیف می باشند .

لطفا فرم پیش نویس را دانلود نموده و فعلا کامل نمایید و تا 12 بهمن نزد خود نگه دارید تا به محض فعال شدن لینک ثبت نام بتوانید ثبت نام نمایید .

دانلود فرم پیش ثبت نام جشنواره ملی


نویسنده : Admin

اطلاعیه


حامیان جشنواره
بازی های فکری
بازی های فکری به هر نوع فعالیت ذهنی هدفدار که بصورت فردی یا گروهی اطلاق می شود که بتواند تاثیرات مثبت قابل قبولی را در ذهن، روحیه، شخصیت و زندگی هر انسانی؛ بدون در نظر گرفتن عواملی مانند سن، جنس، نژاد و وضعیت جسمانی ایجاد کند و باعث تمرکز در فرد گردد. بازی های فکری در عین لذّت و شادابی موجب به چالش کشیده شدن توان فکری ، تمرکزی ، IQ و EQ فرد شود و به مرور باعث تعالی فرد در این توانایی ها می شود. بازی های فکری هر کدام به نسبت دسته بندی و نوع خود بر یک یا چند بخش از قدرتها و توانایی های مغز و ذهن تاثیر گذار هستند. به طور مثال بازی های استراتژیک قدرت تحلیل و محاسبات، قدرت پیش بینی و حس ششم ، قدرت ریسک پذیری و … را درگیر کرد و در صورت استمرار آن باعث تقویت این بخشها در مغز و ذهن می شود.